Có 1 kết quả:

pǐ mǎ lì

1/1

pǐ mǎ lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

horsepower