Có 1 kết quả:

qū jiān chē

1/1

qū jiān chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) shuttle bus (or train)
(2) train or bus traveling only part of its normal route