Có 1 kết quả:

yī bǎo

1/1

yī bǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) medical insurance
(2) abbr. for 醫療保險|医疗保险[yi1 liao2 bao3 xian3]