Có 1 kết quả:

yī liáo

1/1

yī liáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

medical treatment