Có 1 kết quả:

nì yǐng cáng xíng

1/1

nì yǐng cáng xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hide from public view
(2) to conceal one's identity
(3) to lay low