Có 1 kết quả:

qū huà

1/1

qū huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

subdivision (e.g. of provinces into counties)

Một số bài thơ có sử dụng