Có 1 kết quả:

qū chǔ

1/1

qū chǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to handle
(2) to treat