Có 1 kết quả:

shí èr píng jūn lǜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

equal temperament