Có 1 kết quả:

shí jǐ gè yuè ㄕˊ ㄐㄧˇ ㄍㄜˋ ㄩㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ten months or so
(2) about ten months