Có 1 kết quả:

shí jiǎo xíng

1/1

shí jiǎo xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

decagon