Có 1 kết quả:

qiān wàn

1/1

qiān wàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ten million
(2) countless
(3) many
(4) one must by all means

Một số bài thơ có sử dụng