Có 1 kết quả:

qiān yì

1/1

qiān yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) myriads
(2) hundred billion