Có 1 kết quả:

qiān fú

1/1

qiān fú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

kilovolt