Có 1 kết quả:

qiān Fó dòng

1/1

qiān Fó dòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Buddhist grottos