Có 1 kết quả:

qiān yī bǎi shùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

totally submissive (idiom)