Có 1 kết quả:

qiān zhào

1/1

qiān zhào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

giga-