Có 1 kết quả:

qiān kǎ

1/1

qiān kǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

kilocalorie (Kcal)