Có 1 kết quả:

qiān gǔ zuì rén

1/1

qiān gǔ zuì rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sb condemned by history (idiom)