Có 1 kết quả:

qiān gǔ yí hèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have eternal regrets (idiom)