Có 1 kết quả:

qiān dīng wàn zhǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) repeatedly urging
(2) imploring over and over again