Có 1 kết quả:

qiān dūn

1/1

qiān dūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

kiloton