Có 1 kết quả:

qiān dūn jí hé wǔ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

kiloton weapon