Có 1 kết quả:

qiān fū

1/1

qiān fū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a lot of people (literary)

Một số bài thơ có sử dụng