Có 1 kết quả:

qiān qí bǎi guài

1/1

qiān qí bǎi guài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fantastic oddities of every description (idiom)