Có 1 kết quả:

qiān zì jié

1/1

qiān zì jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

kilobyte