Có 1 kết quả:

qiān jiā wàn hù

1/1

Từ điển Trung-Anh

every family (idiom)