Có 1 kết quả:

Qiān shān qū

1/1

Qiān shān qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Qianshan district of Anshan city 鞍山市[An1 shan1 shi4], Liaoning