Có 1 kết quả:

qiān dǎo jiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

thousand island dressing