Có 1 kết quả:

qiān pà

1/1

qiān pà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

kilopascal (kPa, unit of pressure)