Có 1 kết quả:

qiān jīn dǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

jack (for lifting weight)