Có 1 kết quả:

qiān jīn dǐng ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

jack (for lifting weight)