Có 1 kết quả:

qiān jiāo

1/1

qiān jiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

kilojoule