Có 1 kết quả:

qiān jiǎn jī duì ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧ ㄉㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

thousand base pair (kbp)