Có 1 kết quả:

qiān xǐ nián

1/1

qiān xǐ nián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

millennium