Có 1 kết quả:

qiān mǐ

1/1

qiān mǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

kilometer