Có 1 kết quả:

qiān lǜ yī shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

reflect a thousand times and you can still make a mistake (idiom); to err is human