Có 1 kết quả:

qiān hè ㄑㄧㄢ ㄏㄜˋ

1/1

qiān hè ㄑㄧㄢ ㄏㄜˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

kilohertz