Có 1 kết quả:

qiān hè

1/1

qiān hè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

kilohertz