Có 1 kết quả:

qiān hè zī

1/1

qiān hè zī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) kilohertz
(2) kHz