Có 1 kết quả:

qiān lǐ zhī wài

1/1

qiān lǐ zhī wài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

thousand miles distant