Có 1 kết quả:

qiān lǐ dā cháng péng , méi yǒu bù sàn de yàn xí ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄉㄚ ㄔㄤˊ ㄆㄥˊ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄙㄢˋ ㄧㄢˋ ㄒㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

even if you build a thousand-league awning for it, every banquet must come to an end (idiom)