Có 1 kết quả:

qiān lǐ yǎn

1/1

qiān lǐ yǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

clairvoyance