Có 1 kết quả:

qiān jīn yī nuò

1/1

Từ điển Trung-Anh

a promise worth one thousand in gold (idiom); a promise that must be kept