Có 1 kết quả:

qiān jīn nán mǎi

1/1

Từ điển Trung-Anh

can't be bought for one thousand in gold (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng