Có 1 kết quả:

qiān nán wàn nán ㄑㄧㄢ ㄋㄢˊ ㄨㄢˋ ㄋㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

extremely difficult