Có 1 kết quả:

Qiān niǎo yuān guó jiā gōng mù ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄠˇ ㄩㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄇㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Chidori ga fuchi, national war cemetery in Tokyo
(2) also called Tomb of the Unknown Soldier