Có 1 kết quả:

shēng hào

1/1

shēng hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(music) sharp (♯)