Có 1 kết quả:

shēng xué

1/1

shēng xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to enter the next grade school