Có 1 kết quả:

shēng xù

1/1

shēng xù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ascending order