Có 1 kết quả:

shēng téng ㄕㄥ ㄊㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to rise
(2) to ascend
(3) to leap up