Có 1 kết quả:

shēng qiān

1/1

shēng qiān

phồn thể

Từ điển phổ thông

thăng cấp, thăng chức, tiến thủ

Từ điển Trung-Anh

(1) promote
(2) promotion