Có 1 kết quả:

shēng jiàng

1/1

shēng jiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rising and lowering

Một số bài thơ có sử dụng